Διαδικτυακά Μαθήματα: Μαθήματα με θέμα την Αναπτυξιακή εκπαίδευση και τους Στόχους της Χιλιετίας, που αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς του έργου (Σύντομα κοντά σας)

Πηγές: Λίστα με χρήσιμες πηγές σχετικές με Αναπτυξιακή εκπαίδευση και συνεργασία (Σύντομα κοντά σας)